ΛΙΝΔΙΑ ΑΚΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «COSTA LINDIA»

pic.jpg
Λάρδος
Ρόδος - Τ.Κ.: 85109
τηλ: 22440 44097
e-mail: matsamasg@gmail.com
Ισολογισμοί
 
Χρήση 2014    
     
     
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
Πρόσκληση Γ.Σ. 30/09/2015